Экология жана энергетикалык натыйжалуулук

Эколог

Эколог бир гана жашыл чөйрөнү сактоо, таштанды чогултуу жана заводдорду жабуу үчүн митингдер үчүн эмес. Заманбап эколог - бул компаниянын айлана-чөйрөгө келтирген зыянын азайтуу милдетин алган адис.
Бүгүнкү күндө жер жүзүндө ишке ашырылып жаткан жаратылышты коргоо программалары масштабы жана каржылоосу боюнча космос мейкиндигин изилдөө программалары менен салыштырууга болот, бир айырмасы – алар планетанын айланасындагы миллиондогон адамдарга таасир этүүдө жана жакынкы келечекте дагы көбүрөөк таасир этет. Бир эле мисал: 2050-жылга чейин Евробиримдик атмосферага парник газдарынын чыгышына алып келген экономикалык ишмердүүлүктү толугу менен жок кылган өлкөгө айланууну көздөөдө. Климаттын өзгөрүшүн басаңдатууга аракет кылган Европа бул үчүн триллион (!) Евро коротот.
 
 "Экология" стандарттарына ылайык келүү аракетинде компаниялар - кээ бирлери өз каалоосу менен, кээ бирлери жагдайдын басымы астында - айлана-чөйрөнү жана энергияны үнөмдөө маселелерин түшүнгөн квалификациялуу кызматкерлерге көбүрөөк муктаж болуп жатышат. Мындай адистердин жетишсиздиги, өсүп жаткан суроо-талап менен бирге экологдун эң көп маяна алган адистердин бири болуп калышына алып келет. Азыртадан эле Казакстанда экология боюнча билими бар адистердин айлыгы айына 1000 долларга чейин, Россияда 1500 долларга чейин, БАЭде экологдун орточо айлыгы 4500 доллар, Австралияда 8700 доллар. Ооба, жакынкы жылдары бул сандар дагы өсө берет.

 
Түшүндүрмө
«Экология жана энергиянын натыйжалуулугу» программасы энергияны үнөмдөөчү жана имараттар менен жабдуулардын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин минималдаштыруучу жашыл курулуштар жана технологиялар, буюмдар, материалдар, кызматтар боюнча адистерди окутат.
 
Карьералык келечектеги күтүүлөр
Бүтүрүүчүлөр энергиянын альтернативдик булактары, калдыктарды башкаруу, продукцияны туруктуу долбоорлоо, туруктуу курулуш, туруктуу транспорт, энергиянын натыйжалуулугу боюнча консалтинг жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо сыяктуу тармактарда өз ишканасын түзүү үчүн зарыл болгон бардык көндүмдөргө ээ болушат.
Бүтүрүүчүлөр экологиялык курулуш жана энергияны үнөмдөө менен байланышкан бардык тармактарда, ошондой эле төмөнкү тармактардагы ишканалардын бардык түрлөрүндө иштей алышат:
 
•    өнөр жай;
•    транспорт;
•    инновациялык продукциянын экодизайны;
•    энергия (мисалы, фотоэлектрдик, шамалдык, геотермалдык, суу энергияс ж.б.).
 
Алар төмөнкү кызматтарда иштөө үчүн жетиштүү билимге жана көндүмгө ээ болушат:

• долбоордун жетекчиси же экологиялык курулуш боюнча эксперт;
• экологиялык курулуштун дизайнери;
• экологиялык пландоочу;
• курулуш боюнча экономист;
• энергияляк натыйжалуулук боюнча программа жетекчиси;
• айлана-чөйрөнү изилдөө боюнча жетекчи;
• экологиялык долбоорлордун координатору;
• сапат, коопсуздук жана айлана-чөйрө боюнча менеджер;
• айлана-чөйрөгө таасирди баалоо боюнча жетекчи;
• климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча долбоордун жетекчиси;
• энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча жетекчи ж.б.

Бүтүрүүчүлөр ошондой эле министрликтер, ведомстволор, департаменттер же эл аралык уюмдар үчүн долбоорлордун үстүндө иштей алышат, мисалы:

• Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы;
• Азия өнүктүрүү банкы;
• Дүйнөлүк банк;
• Глобалдык экологиялык фонд ж.б.

Артыкчылыктар
•     билим берүү программасы Кыргызстан үчүн уникалдуу;
•     экологиялык жана энергетикалык натыйжалуулук маселелери боюнча дүйнөлүк эмгек рыногуна тиешелүү билимдерди жана көндүмдөрдү алуу;
•    практикада жасап үйрөнүү;
•    жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын долбоорлоруна катышуу;
•    жогорку квалификациялуу мугалимдер;
•    окутуунун инновациялык куралдарын колдонуу;
•    Кыргыз мамлекеттик үлгүсүндөгү диплом жана Швейцариянын диплому;
•    англис тилдүү билим берүүгө акырындык менен өтүү.