НОВОСТИ

Атайын чакыруу менен келген лектор Эркайым Байбышева, КММАнын психиатрия кафедрасынын ординатору

Кантип гендердик зомбулуктун курмандыгы болуп калуудан жана байкабастыктан зордук-зомбулукка кабылып калбоо керек? Мына ушундай курч жана маанилүү теманы акыркы жумада  TSIнин студенттери КММАнын психиатрия кафедрасынын ординатору Эркай Байбышева менен бирге талкуулашты.
 Балдар жол берүүгө мүмкүн   болбогон жагдайларды майда-чүйдөсүнө чейин талдап, мүмкүн болгон сценарийлерди ойноп, аялдардын курмандыкка айлануусунун себептерин талкуулашат, уулуу мамилелерден кантип чыгуу керектиги жөнүндө сүйлөшүшөт.
Жеке адамдарга гана эмес, үй-бүлөнүн бүтүндөй муундарына, коомго, жада калса мамлекетке да тиешелүү болгон көйгөйдү биргелешип гана чечүүгө болот. Ошону менен бирге биздин студенттер бул дүйнөнү бир аз жакшыраак кылуу үчүн колдон келгендин баарын жасайт деп ишенебиз.

Смотреть все новости