НОВОСТИ

Үчүнчү курстун студенттерин илимий иштерин ийгиликтүү коргоосу менен куттуктайбыз, анын жыйынтыгында алар декабрь айында Жарандык активдүүлүк (Diploma of Minor in Civic Engagement) боюнча диплом алышат

Ар кандай чет өлкөлүк стипендиялык программаларга документтерди тапшырууда жана университетке тапшырууда бул абдан маанилүү роль ойнойт, анткени ал студенттин ыктыярчылык жөндөмүнүн жана жарандык жоопкерчилигинин далили катары кызмат кылат.
Төмөндө жыйынтыктоочу иштерин тапшырган студенттердин тизмеси келтирилген:
 Мамбетова Айбийке.
Темасы: Safe household.
Кубатбекова Айдана.
Темасы: Face masks.
Маматурайманов Айдар.
Темасы: Skate park.
Жолдошбекова Касиет.
Темасы: Mixed teachers.
Анарбаев Искендер.
Темасы: Tree.
Кхан Максим.
Темасы: They want to trust us.
Чыныбаев Иман.
Темасы: The right to participate.
Кененбаева Нуркыз.
Темасы: Stay enlightened.
Джуманазаров Тилек.
Темасы: Able to be active.


Студенттер коомубуздагы актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрүп, аларды чечүүнүн чыгармачылык, айрым учурларда оригиналдуу жолдорун сунушташкан.

Смотреть все новости